در حال حاضر پس  از راه اندازی باشگاه مشتریان در مجموعه های بزرگ کشور این فرصت برای عموم مردم شهر طبس برای استفاده از خدمات باشگاه مشتریان فراهم شده است. در این طرح با توجه به قرادادها وتفاهم نامه های صورت گرفته با مراکز خرید وفروشگاه انتظار می رودعلاوه بر ایجاد رونق اقتصادی در شهر طبس ، فرصت های شغلی جدیدی در این شهر ایجاد گردد و قدرت خرید شهروندان افزایش یابد.

خدمات باشگاه مشتریان طبس تخفیف بر پایه تخفیف آنی بر روی پایانه های خرید فروشگاهی در مرحله اول و صدور کارت های اعتباری با شرایط پرداخت اقساطی در مرحله بعدی بنا نهاده شده است.


آدرس: طبس.چهارراه قدس.خیابان شهید بهشتی جنوبی.جنب آژانس گردشگری کویر

تلفن: 32834411-056